Voordelen

 

Inzet van het SIM (Smart Incontinence Management) AssessPlus systeem voorkomt dat bewoners ernstiger incontinent worden op het moment dat ze in een zorginstelling gaan wonen en  meegaan in de structuur van de afdeling. Met het SIM systeem gaan de verzorgenden juist mee in het incontinentiepatroon van de bewoners. De kwaliteit van leven staat voorop!

 

Bovendien zorgt SIM voor optimalisatie in het gebruik van incontinentiemateriaal en dus lagere operationele kosten. Door het beperken van niet succesvol toiletbezoek wordt de zorgtijd gereduceerd.

 

·         Verbetering van de kwaliteit van leven

·         Persoonlijk continentiezorgplan op basis van feiten

·         Succesvol toiletbezoek

·         Optimaal gebruik van incontinentiemateriaal

·         Efficiënter inzetten van zorgtijd

·         Reductie van valincidenten en huidschade